Erdélyi unitáriusok a 21. században. Az unitárius népesség szocio-demográfiai jellemzői a népszámlálási adatok tükrében

Az egyházak jövőtervezéséhez fontos kiindulópontot képez a hívek minél behatóbb ismerete, egyebek mellett az egyházi népesség legfontosabb demográfiai és szociológiai jellemzőinek ismerete. Kutatásunkban az erdélyi unitárius népesség lélekszáma és területi megoszlása időbeli alakulásának, valamint szocio-demográfiai jellemzőnek elemzését tűztük ki célul, a népszámlálási adatok segítségével. Az előbbi kérdés vizsgálatát a publikált népszámlálási adatok alapján végeztük el, utóbbira a népszámlálási adatok 10%-os, véletlenszerű mintája képezte adatbázis elérhetősége révén nyílt lehetőség. E több mint 2 millió személy adatait tartalmazó adatbázis gyakorlatilag bármilyen népszámláláskor megkérdezett két tulajdonság közötti összefüggés vizsgálatát lehetővé teszi, minimális hibahatár mellett. Elemzésünkhöz a 2011-es népszámlálás egy ilyen adatbázisát használjuk, amely az unitárius népességből is 5443 személy adatait tartalmazza. A kutatásban a következő kérdésekre kerestük a választ:

  • Hogy alakul hosszú távon az unitárius egyház lélekszáma?
  • Hogy néz ki az erdélyi unitáriusok területi megoszlása?
  • Hogy tagolódnak be az unitáriusok Erdély településszerkezetébe?
  • Eltérnek-e az unitáriusok legfontosabb szociológiai jellemzői más egyházak tagságának jellemzőitől?
  • A fentiek függvényében: hogyan tagolódnak be az unitáriusok Erdély, illetve az erdélyi magyar társadalomszerkezetbe?

A kutatás eredményeként született elemzések: