Az intézetről

A vallás az erdélyi magyarok identitásának kiemelkedően fontos összetevője. Részint ez magyarázza, hogy az Európa egyik legvallásosabb országának tekinthető Románián belül az erdélyi magyarság az átlagnál is vallásosabb. Ugyanakkor Erdélyben a magyar többségű egyházak a kisebbségi társadalomszervezés fontosabb keretei és intézményes szereplői is. Így a vallás és az egyházak kutatása valláspolitikai, identitás- és társadalompolitikai szempontból egyaránt kiemelt fontosságú.

Erdélyben, különböző tudományterületeken számos felsőoktatásban dolgozó szakember foglalkozik valláskutatással. Ezek tevékenységét összehangoló intézményi-szervezeti forma azonban mindmáig nem jött létre, az erdélyi valláskutatás tervezett és összehangolt jellegéről így nem beszélhetünk. Ennek a hiányosságnak a pótlását, ezt a felelősséget kívánja vállalni a Vallásszabadság Háza keretében helyet kapó, a Magyar Unitárius Egyház által fenntartott Valláskutató Intézet. Tevékenysége által a vallásszabadság történelmi eszméjét a mai erdélyi társadalom valóságába igyekszik átemelni, az egyházi együttélést elősegítő felekezetközi valláskutatás serkentése és összehangolása által.

Az Intézet céljai:

  1. Valláskutatások tervezése és kivitelezése az erdélyi magyarság körében, illetve Romániai népességén belül.
  2. Az erdélyi magyar valláskutatás összefogása, a kutatók bevonása az intézet munkájába.
  3. A felekezetközi együttműködés elősegítése a valláskutatásokban.
  4. Konferenciák és más szakmai fórumok szervezése.
  5. Tanulmányok és kutatási eredmények közlése, kiadványok megjelentetése.
  6. Szakmailag kapcsolódó kutatások eredményeinek népszerűsítése.