Az erdélyi magyar egyházi intézményrendszer kataszterének elkészítése

Az erdélyi magyar egyházak szervezeti struktúrájának áttekinthetősége, az egyes településeken működő egyházszervezetek könnyű elérhetősége mind a társadalom-szervezési, mint kutatás-szervezési törekvések számára fontos előfeltétel. Adatgyűjtési és rendszerezési programunkkal (a Nemzeti Kisebbségkutató Intézettel partnerségben) ezt a célt tűztük ki. A kutatás eredményeként egy olyan egyházszervezeti adatbázist állítottunk elő, amely tartalmazza a Romániai Magyar Református Egyház, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye, a Nagyváradi és Szatmári Római Katolikus Egyházmegyék, az Erdélyi Unitárius Egyház, valamint a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége egyházközségeit. Az Erdélystat projekt keretében kivitelezett programra 2018 december – 2019 március között került sor.

Az adatbázis egy egyszerűsített, nyilvános változata az Erdélystat honlapon „Magyar nyelvű vallási szolgáltatásban részesülő egyházközségek, gyülekezetek és leányegyházak” címmel érhető el egy. (http://intezmenytar.erdelystat.ro/intezmenyek/magyar-nyelv-vallasi-szolgaltatasban-reszesl-egyhazkozsegek-gylekezetek-leanyegyhazak/10)