Háttérelemzés egy unitárius szórvány-stratégia kidolgozásához

Az unitárius népesség jelentős része kisebbségben él, így a szórványkérdés az unitárius egyház esetében különösen nagy jelentőséggel bír, amit tovább fokoz a diaszpóra-közösségek egyre növekvő száma. A szórványgyülekezetek sajátos problémáinak kezelésére, a megoldások keresésére az egyház szórványbizottságot hozott létre, melynek célja egy szórványstratégia javaslat-tervének kidolgozása. A szórványbizottság munkáját a Valláskutató Intézet háttéranyagok kidolgozásával segíti, a vallási és etnikai szórványkérdés elméleti eredményeinek áttekintésével, az unitárius szórványok statisztikai leírásával, valamint egy szórvány-tipológia kidolgozásával.

A projekt eredményeként született anyag: A szórványkérdés alapfogalmai. (.pdf)