Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról - könyvújdonság

Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról - könyvújdonság

A fenti címmel kiadott, Peti Lehel és Tánczos Vilmos által szerkesztett kötet egy 2018-ban Kolozsváron megszervezett vallásnéprajzi konferencián elhangzott előadásokat tartalmaz. A tág tematikát átfogó kötet jó képet ad arról, hogy milyen vallási jelenségek foglalkoztatják napjaink néprajzkutatóit. „A kötet anyaga alapján szembeötlő, hogy ma elsősorban a fiatal kutatók foglalkoznak a jelenben zajló vallási jelenségek értelmezésével. E kutatások elsősorban a vallási jelenségek eseményszerű, ünnepi alkalmakhoz kötődő, ritualizált keretek között zajló megnyilvánulásait vizsgálják résztvevő megfigyelés, interjúzás, fotódokumentáció stb. módszerével, vagy éppen hosszabb távú, több közösségre kiterjedő néprajzi terepmunka révén. Ezen kutatások között az identitásvizsgálat, a közösségkeresés viszonyában is értelmezhető revival-szokáselemek kutatása, valamint a vallás modernizáló, új közösségeket létrehozó funkciójának vizsgálata is megjelenik.” (részlet a kötet előszavából).

A kötet 32 tanulmánya kilenc tematikus fejezetet alkot:

  • Kiemelkedő személyiségek a népi vallásosság kutatásában
  • Gyógyító szövegek, gonoszűző gyakorlatok – gyógyítás, védelmezés, rontás és megszállottság
  • Tárgyak a szakrális térben, a vallási környezet
  • Szakralizálódott történeti emlékezet
  • Szerepek és egyéniségek a hivatalos és a népi vallásosságban
  • Közösségi vallási formák falvakon és városon
  • A vallás közösségi identitásformáló szerepe
  • Vallásos ünnepekhez kapcsolódó megújított szokásformák
  • Régi és új médiumok a vallásos világkép kifejeződésében

A könyv a Kriza János Néprajzi Társaság és az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadásában jelent meg, és teljes anyaga elérhető a Kriza János Néprajzi Társaság szövegtárában, az alábbi linken:

http://kjnt.ro/szovegtar/pdf/2019_TanczosV-PetiL_szerk_Magia