Flóra Gábor - Szilágyi Györgyi (2003) Változó vallásosság. Vallási viszonyulásmódok és egyházi szerepvállalás szociológiai kutatások tükrében., Korunk, Vol. 2003, No 7, 2003, pp. 70–78.

A tanulmány az alábbi linken érhető el: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00067/2003honap7cikk356.htm