Fejes Ildikó (2015) A székely nemzet mítoszváltozatai. Új székely nemzeti mitológia. In Hubbes László – Povedák István (szerk.) Már a múlt sem a régi. Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged.

A tanulmány az alábbi linken érhető el:

https://www.academia.edu/22927207/HUBBES_L%C3%81SZL%C3%93_ATTILA_POVED%C3%81K_ISTV%C3%81N_M%C3%A1r_a_m%C3%BAlt_sem_a_r%C3%A9gi_