Fábián Gabriella – Habi Csilla – Kiss Dóra (2020) A csíkszentdomokosi harangozás és zászlóhasználat a közösségi kultuszok szolgálatában. In: Frauhammer Krisztina – Fábián Gabriella (szerk.) DiákKörKép 4. Tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhely

A tanulmány az alábbi linken érhető el:

http://real.mtak.hu/108629/1/DiakKorKep4..pdf