Fábián Gabriella (2018) Emlékező rítusok egy felcsíki falu vallásos életében. In: Barna Gábor – Taupert Dóra (szerk.) Emlékező rítusok és ünneplés. Évfordulók, jubileumok, szent évek. Szeged, 106-120.

A tanulmány az alábbi linken érhető el: http://real.mtak.hu/91009/1/FabianGabriellaEmlekezoritusokegyfelcsikifaluvallasoseleteben.pdf