Fábián Gabriella (2018) A látomásélmény nyomán megvalósuló engesztelő áldozat a Székelyföldön. In: Pócs Éva (szerk.) Áldozat, divináció, istenítélet. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi Kiadó, Budapest, 152-170

A tanulmány az alábbi linken érhető el: http://real.mtak.hu/91005/1/FabianGabriellaAlatomaselmenynyomanmegvalosuloengeszteloaldozataSzekelyfoldon.pdf