Fábián Gabriella (2015) A nők egy székelyföldi falu rózsafüzér társulataiban. In: Bajáki Rita – Báthory Orsolya (szerk.) A nők és a régi magyarországi vallásosság. Lelkiségtörténeti tanulmányok, PPKE BTK, Piliscsaba, 89-100.

A tanulmány az alábbi linken érhető el: https://core.ac.uk/download/pdf/42934493.pdf