Barabás László (1994). Eklézsiakövetés a székely „protestáns szentföldön”. In ZAKARIÁS Erzsébet–KESZEG Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 2, 180-197.

A tanulmány az alábbi linken érhető el:

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/ro/kriza_tarsasag_evkonyv_02/pages/012_Eklezsiakovetes_a_szekely.htm