Vallásvariációk. Kortárs kutatások Romániában és Magyarországon - konferenciafelhívás

Vallásvariációk. Kortárs kutatások Romániában és Magyarországon - konferenciafelhívás

100 évvel ezelőtt, történelmi viharok közepette, a kolozsvári egyetem román intézménnyé vált. Magyar tanárai testületileg távoztak, magvát képezve a megalakuló Szegedi Tudományegyetemnek. A két egyetem kapcsolatát ezt követően sokáig az egymástól való elhatárolódás jellemezte, a korabeli közéleti és tudományos diskurzusok megosztottságához hasonlóan. Mára mindkét egyetem universitas, az egyetemes tudás multidiszciplináris művelésének és továbbadásának elkötelezettje, amelyek számos tudományterületen – így a valláskutatásban is – együttműködnek. Konferenciánkon a szegedi Vallástudományi Tanszék, az MTA-SZTE Convivence Kutatócsoport, a kolozsvári BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, a Valláskutató Intézet munkatársai és a velük együttműködő kollégák tartanak előadásokat friss kutatási eredményeikről. A konferencia több szempontból is variációkat akar felmutatni, a kutatott témák sokféleségét, a megközelítések pluralitását. A konferencia előadásaiból kötet készül.

A konferencia időpontja: 2021. november 05. (online)

Jelentkezés és az absztraktok beküldési határideje: 2021. június 20.

                        A jelentkezési űrlap itt érhető el

Az előadások elfogadása és a program kialakítása: 2021. június 30.

A kötetbe szánt előadások beküldési határideje: 2021. november 15.