Vallás és egyház a változó társadalomban. Vallástudományi konferencia december 7-8. Kolozsvár

Vallás és egyház a változó társadalomban. Vallástudományi konferencia december 7-8. Kolozsvár

December 7.

13.00–13.50 Regisztráció 

14.00–14.30 Megnyitó

14.30–15.20 Nyitóelőadás

Tánczos Vilmos (BBTE Néprajz és Antropológia Intézet)
A csíksomlyói pünkösdi búcsú új kulturális ökonómiája

 

15.30–17.20 I. Szekció – Vallás a változó társadalomban

Komáromi Tünde (KRE BTK, Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet)
Krízishelyzetek és vallásos gyógyítás: egy kutatás tanulságai

Hubbes László (Sapientia EMT Csíkszeredai Kar, Társadalomtudományi Tanszék)
Csillagvallás és apokaliptikus elemek az új nemzetmitológiákban

Diósi Dávid (BBTE Római Katolikus Teológiai Kar)
Rituálé-kedvelő társadalmunk üres templompadjairól

Figus-Illinyi Rita (SZTE Filozófia Doktori Iskola, Vallástudomány alprogram)
A reziliencia távlatai a társas identitás mentén

 

17.30–19.00 II. Szekció – Romák és egyházak Romániában

Társszervező: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet

Kiss Dénes (BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Valláskutató Intézet)
Felekezeti kötődés és egyházi integráció a romániai romák körében

Makkai Péter (Keresztény Diakónia Alapítvány Sepsiszentgyörgy)
A Romániai Cigányság helyzete, avagy miért fontos a Református Cigánymisszió elindítása

Peti Lehel (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet)
Hogy születnek a roma pünkösdi közösségek? Kelet-romániai példák

Fosztó László (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet)
Khangeri ando munro kher (Házamban a templom). Az online kommunikáció hatása a vallási nyilvánosságra a koronavírus járvány idején. Esettanulmány egy neoprotestáns roma gyülekezet példáján

 

19.15–20.00 III. Szekció – Népszámlálás Magyarországon

Rosta Gergely (PPKE BTK Szociológiai Intézet)
Eltűntek, de hová? A 2022-es magyarországi népszámlálás vallási eredményeinek tanulságai.

Hegedűs Rita (Selye János Egyetem, Komárom)
Felekezeti identitás és vallásosság a népszámlálások és a közvélemény-kutatások tükrében

 

20.00–21.00 Könyvszemle

A résztvevők / intézményeik könyveinek kiállítása és rövid bemutatása.

21.00–23.00

Vacsora

 

December 8.

9.00–9.50 Nyitóelőadás

Vidacs Bea (Független kutató)

Az objektivitástól a megélt vallásig – az ön-reflexív valláskutatás kihívásai – avagy miért más a vallás?

 

10.00–11.30 IV. Szekció - Egyházak a 20. században - történeti megközelítések

Hesz Ágnes (PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék)
Vernakuláris vallás a magyar titkosszolgálati levéltárban

Bögre Zsuzsanna (PPKE BTK Szociológia Intézet)
Ellenállás vagy alkalmazkodás a szétszórt szerzetesnők túlélési stratégiája? 

Jonica Xénia (Erdélyi Ferences Gyűjtőlevéltár)
„Mentsd meg a lelkedet!” Adalékok a 20. századi erdélyi - ferences - népmisszió történetéhez

Beke András (BBTE Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskola)
Egy tömeges vallási konverzió intézményi és mentális hátterére; Az 1931-es csíkszentkirályi kántorválasztás elemzése

Kávészünet

 

11.40–13.00 V. Szekció - Teológia és társadalom

Kurta József Tibor (KPTI, BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar)
Ráncok az egyház arcán, avagy a liturgia relativizálódása az erdélyi református egyházban

Kiss Gábor (BBTE Római Katolikus Teológia Kar – Egri Érseki Bíróság)
Egyházjogszociológiai megfontolások az egyházi bíróságok elérhetőségének vizsgálata kapcsán különös tekintettel a házasság- és büntetőjogra

András Szabolcs (BBTE Római Katolikus Teológiai Kar)
A jelenkori erdélyi római katolikus egyház közéleti szerepének balkanizálódása

 

13.00–14.30 Ebéd

 

14.30–15.30 VI. Szekció – Vallás és egyházak a digitalizáció korában

Beke Boróka (DRHE Doktori Iskola)
Az egyház, mint saját keretein túlnővő hálózat

Szabó Éva (BBTE Ökumené Doktori Iskola)
A közösségi média „vallása”

Tőke Sugárka (BBTE Hungarológiai Doktori Iskola)
A csíksomlyói pünkösdi búcsú képi megjelenítése az online sajtóban

Kávészünet

 

15.45–17.15 VII. Szekció – Valláskutatási projektek a Kárpát medencében 1.

Andok Mónika, Szilczl Dóra, Radetzky András (PPKE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet)
Vallási tartalomgyártók, újságírók szerepfelfogása, motivációi

Máté-Tóth András (SZTE BTK Vallástudományi Tanszék, Convivence Kutatócsoport)
Bűn – megbocsájtás – konvivencia

Szilárdi Réka (SZTE BTK Vallástudományi Tanszék, Convivence Kutatócsoport)
Everness fesztiválkutatás - új spiritualitás

Szünet

17.30–19.00 VII. Szekció – Valláskutatási projektek a Kárpát-medencében 2.

Török Emőke – Bíró Emese (KRE BTK Szociológia Intézet)
Nők a lelkészi pályán (NKFI K-128313)

Czire Szabolcs (KPTI Kolozsvár)
Hálózati szempontok a gyülekezetépítésben

Bálint Róbert Zoltán – Kató Szabolcs – Kiss Dénes (Valláskutató Intézet, KPTI, BBTE)
A protestáns egyházak és a lelkészek új kihívásai

 

19.00–19.30 Könyvbemutató

Társszervező: Kriza János Néprajzi Társaság

Máté István: Szolgálatban Kalotaszegen. Lelkipásztori életstratégiák és életpályák a Kalotaszegi Református Egyházmegyében. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2023.

 

19.30–19.45 Konferencia bezárása

 

 

Társszervezők

Logok tarsszervezők 

 

Támogatók

370335592 731165695543158 5383432464034600327 n