Vallás és egyház a változó társadalomban - a Valláskutató Intézet konferencia felhívása

Vallás és egyház a változó társadalomban - a Valláskutató Intézet konferencia felhívása

A Valláskutató Intézet vallástudományi konferenciát szervez 2023. december 7-8-án Kolozsváron. 

A konferencia témája a társadalmi változások hatása az egyéni és intézményes vallásosságra. Az utóbbi évtizedek átalakulásai következtében az egyházaknak megváltozott társadalmi környezetben kell ellátni feladatukat, betölteni hivatásukat. A gazdasági és kulturális globalizálódás, a digitalizáció folyamatainak következtében Kelet-Közép-Európában is egy új, posztindusztriális társadalmi rendszer szilárdult meg, melyben az egyházak működésének feltételei és a vallásosság egyéni megélésének körülményei is jelentősen átalakultak. 

A konferenciára olyan előadásokat várunk, amelyek erre a kérdéskörre reflektálnak, azaz a vallási életet és az egyházakat érő társadalmi kihívásokat, illetve az ezekre adott válaszokat járják körül. 

Az előadások mellett kutatási projektek egyéni és csoportos bemutatásával is lehet jelentkezni. Olyan folyamatban levő, vagy közelmúltban befejezett kutatásokat várunk, amelyek eredményeinek, tapasztalatainak összefoglalását a kutatók szeretnék a vallástudományi és egyházi nyilvánosság számára is elérhetővé tenni. Az egy kutatási projekthez tartozó előadások bemutatására, a projekt általános bemutatásával együtt, külön panellekben kerül sor.

A konferencia helyszíne: Kolozsvár, Vallásszabadság Háza

Jelentkezés és az absztraktok beküldési határideje: 2023. szeptember 30.

A jelentkezési űrlapok itt érhetők el:

 jelentkezés egyéni előadással

 jelentkezés projektbemutatásra

Az előadások elfogadása és a program kialakítása: 2023. október 15.