Egyházi élet ellenszélben. Lelkészek mindennapjai a kommunizmus idején

Egyházi élet ellenszélben. Lelkészek mindennapjai a kommunizmus idején

Az erdélyi lelkészek társadalmi szerepköre az elmúlt évszázad folyamán többször és mélyrehatóan megváltozott. A 20. században a kisebbségi helyzet, a kommunista rezsim hatalomra kerülése, majd a posztszocialista átrendeződés mind sajátos hatást gyakorolt a lelkész társadalmi helyzetére. E változások közül talán a legradikálisabb a szocialista társadalom kiépülésével következett be, amely az egyházak társadalmi jelenlétét igyekezett szűkíteni, és következésképpen a lelkészeket is marginalizálni. Meghívottjaink, e korszak kutatói, előadásaikban két mikrotörténet kapcsán beszélnek e korszakról. Az előadásokat követő beszélgetésben a korszakkal kapcsolatos ismereteket igyekszünk áttekinteni.