A romániai izraeliták népességének szociodemográfiai jellemzői

1.      Az izraeliták népességének megyék közötti megoszlása 2011-ben

 

 

Az izraeliták száma

Az izraeliták százalékos aránya

BUKAREST MUNICÍPIUM

1459

41,5

IASI

257

7,3

TEMES

232

6,6

KOLOZS

171

4,9

BIHAR

145

4,1

ARAD

132

3,8

ILFOV

95

2,7

SZATMÁR

93

2,6

SUCEAVA

78

2,2

BRASSÓ

77

2,2

MAROS

72

2,0

GALATI

66

1,9

MÁRAMAROS

64

1,8

BOTOSANI

63

1,8

NEAMT

59

1,7

HUNYAD

58

1,6

BACAU

50

1,4

PRAHOVA

37

1,1

KRASSÓ-SZÖRÉNY

36

1,0

BESZTERCE-NASZÓD

33

0,9

CONSTANTA

30

0,9

BRAILA

27

0,8

DOLJ

27

0,8

SZEBEN

23

0,7

VASLUI

20

0,6

FEHÉR

19

0,5

 ARGES

17

0,5

VRANCEA

16

0,5

KOVÁSZNA

9

0,3

MEHEDINTI

8

0,2

HARGITA

7

0,2

SZILÁGY

7

0,2

BUZAU

7

0,2

OLT

5

0,1

TULCEA

5

0,1

VALCEA

4

0,1

CALARASI

0

0,0

DAMBOVITA

0

0,0

GIURGIU

0

0,0

GORJ

0

0,0

IALOMITA

0

0,0

ROMÁNIA

3 519

100,0

 

 

 

2.      Az izraeliták népességének etnikai összetétele 2011-ben

 

Etnikum

Teljes népesség

Izraeliták

Teljes népesség (%)

Izraeliták (%)

Román

16 792 868

931

83,5

26,5

Magyar

1 227 623

78

6,1

2,2

Roma

621 573

12

3,1

0,3

Ukrán

50 920

7

0,3

0,2

Német

36 042

14

0,2

0,4

Török

27 698

4

0,1

0,1

Lipován

23 487

0

0,1

0,0

Tatár

20 282

0

0,1

0,0

Szerb

18 076

0

0,1

0,0

Szlovák

13 654

0

0,1

0,0

Bulgár

7 336

0

0,0

0,0

Horváth

5 408

0

0,0

0,0

Görög

3 668

0

0,0

0,0

Olasz

3 203

0

0,0

0,0

Zsidó

3 271

2 371

0,0

67,4

Cseh

2 477

0

0,0

0,0

Lengyel

2 543

0

0,0

0,0

Kínai

2 017

0

0,0

0,0

Örmény

1361

0

0,0

0,0

Csángó

1536

0

0,0

0,0

Makedón

1264

0

0,0

0,0

Más etnikum

18524

77

0,1

2,2

Nincs információ

1 236 810

15

6,1

0,4

Összesen

20 121 641

3 519

100,0

100,0

 

 

    

3.      Az izraeliták népességének korszerkezete 2011-ben*

  

 

Izraeliták (%)

Más vallásúak (%)

0-14 évesek

10,2%

21,3%

15-29 évesek

9,8%

20,5%

30-65 évesek

48,0%

47,7%

65 év fölöttiek

31,9%

10,4%

Összesen

100,0%

100,0%

            *a 2011-es népszámlálási adatbázis 10 százalékos mintája alapján

 

 

4. Az izraeliták népességének iskolai végzettségének szerinti összetétele 2011-ben*

  

 

Izraeliták (%)

Más vallásúak (%)

Felsőfokú

55,7%

12,6%

Posztliceális és mesteriskola

3,4%

2,7%

Líceum

22,8%

23,5%

Szakiskola, inasiskola

1,3%

13,8%

Általános iskola

10,1%

28,7%

Elemi Iskola

5,5%

15,1%

Kevesebb mint elemi iskola

1,3%

3,7%

Összesen

100,0%

100,0%

                         *a 2011-es népszámlálási adatbázis 10 százalékos mintája alapján

 

 

5.      Az izraeliták népességének foglalkozási státusz szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Izraeliták

(%)

Más vallásúak

(%)

Foglalkoztatott

33,9%

40,5%

Munkanélküli

1,2%

3,6%

Tanuló, egyetemista

11,8%

17,8%

Nyugdíjas

40,9%

15,7%

Háztartásbeli

3,1%

6,8%

Eltartott

8,3%

13,1%

Más helyzet

0,8%

2,5%

Összesen

100,0%

100,0%

                                       *a 2011-es népszámlálási adatbázis 10 százalékos mintája alapján

 

 

6. Az izraeliták aktív népességének foglalkozási csoportok szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Izraeliták

(%)

Más vallásúak

(%)

Vezetők és törvényhozók

12,4%

2,2%

Szakértők és értelmiségiek

50,6%

13,4%

Technikusok és mesterek (termelésirányitók)

14,6%

7,5%

Közigazgatási hivatalnokok

2,2%

3,9%

Szolgáltatásbeli dolgozók

7,9%

14,2%

Mezőgazdaságban és erdészetben dolgozók

3,4%

22,5%

Szakmunkások

5,6%

15,9%

Gépkezelők és szerelők

2,2%

8,8%

Szakképzetlen munkás

1,1%

11,6%

Összesen

100,0%

100,0%

 

                *a 2011-es népszámlálási adatbázis 10 százalékos mintája alapján

 

 

 

A romániai izraelita népesség főbb jellemzői

 

·       A romániai izraeliták közel fele az ország fővárosában él, míg másik része főleg Erdélyben.

·       Az izraelita vallásúak több mint kétharmada vallotta magát zsidó etnikumúnak, egynegyede románnak.

·       Más vallásúakhoz mérten a romániai izraelita népesség erősen elöregedett.

·       Az izraeliták több, mint fele felsőfokú tanulmányokkal rendelkezik, ezzel jelentősen maguk alatt hagyva az országos átlagot.

·       A szépkorúak nagyobb arányú jelenléte az izraeliták foglalkozási szerkezetében is megmutatkozik, a népesség majdnem fele nyugdíjas.

·      A magas iskolai végzetséggel összhangban az izraeliták több mint fele értelmiségi és szakértő. Az alacsonyabb státuszú foglalkozási csoportokba tartozók elenyésző arányban vannak jelen közöttük.

 

Az adatlapot összeállította: Tinca Richárd