A Romániai Keresztény Testvérgyülekezetek népességének szociodemográfiai jellemzői

 

1.      A Keresztény Testvérgyülekezetek tagságának megyék közötti megoszlása 2011-ben

 

 

A Keresztény Testvérgyülekezetek tagjainak száma

A Keresztény Testvérgyülekezetek tagjainak százalékos aránya (%)

ARGES

4 015

9,4

SUCEAVA

3 921

9,2

IASI

3 784

8,9

PRAHOVA

3 689

8,7

DAMBOVITA

2 610

6,1

SZEBEN

2 440

5,7

BRASSÓ

2 360

5,6

BUKAREST MUNICÍPIUM

1895

4,5

BOTOSANI

1875

4,4

VASLUI

1769

4,2

MAROS

1060

2,5

FEHÉR

835

2,0

MÁRAMAROS

815

1,9

KOLOZS

803

1,9

HUNYAD

797

1,9

GIURGIU

761

1,8

BACAU

757

1,8

SZILÁGY

756

1,8

VRANCEA

743

1,7

TEMES

729

1,7

BIHAR

629

1,5

DOLJ

629

1,5

NEAMT

607

1,4

SZATMÁR

539

1,3

TELEORMAN

453

1,1

ILFOV

449

1,1

GALATI

367

0,9

BUZAU

330

0,8

GORJ

319

0,8

HARGITA

270

0,6

ARAD

261

0,6

BESZTERCE-NASZÓD

220

0,5

CALARASI

218

0,5

KRASSÓ-SZÖRÉNY

176

0,4

MEHEDINTI

124

0,3

OLT

103

0,2

CONSTANTA

102

0,2

VALCEA

82

0,2

KOVÁSZNA

80

0,2

TULCEA

59

0,1

BRAILA

42

0,1

IALOMITA

22

0,1

ROMANIA

42 495

100,0

 

 

2.      A Keresztény Testvérgyülekezetek népességének etnikai összetétele 2011-ben

 

Etnikum

Teljes népesség

Keresztény Testvérgyülekezetek

Teljes népesség

(%)

Keresztény Testvérgyülekezetek

(%)

Román

16 792 868

36 805

83,5

86,6

Magyar

1 227 623

1953

6,1

4,6

Roma

621 573

2 973

3,1

7,0

Ukrán

50 920

109

0,3

0,3

Német

36 042

218

0,2

0,5

Török

27 698

*

0,1

 

Lipován

23 487

3

0,1

0,0

Tatár

20 282

-

0,1

 

Szerb

18 076

73

0,1

0,2

Szlovák

13 654

9

0,1

0,0

Bulgár

7 336

134

0,0

0,3

Horváth

5 408

-

0,0

 

Görög

3 668

3

0,0

0,0

Olasz

3 203

6

0,0

0,0

Zsidó

3 271

6

0,0

0,0

Cseh

2 477

-

0,0

 

Lengyel

2 543

-

0,0

#ÉRTÉK!

Kínai

2 017

*

0,0

0,0

Örmény

1361

7

0,0

0,0

Csángó

1536

5

0,0

0,0

Makedón

1264

-

0,0

 

Más etnikum

18524

140

0,1

0,3

Nincs információ

1236810

48

6,1

0,1

Összesen

20121641

42 495

100,0

100,0

 

 

3.      A Keresztény Testvérgyülekezetek népességének korszerkezete 2011-ben*

 

Keresztény Testvérgyülekezetek

(%)

Más vallásúak

 (%)

0-14 évesek

27,8%

21,3%

15-29 évesek

24,4%

20,5%

30-65 évesek

38,6%

47,7%

65 év fölöttiek

9,2%

10,4%

Összesen

100,0%

100,0%

                                * a népszámlálási adatokból vett 10%-os minta szerint

 

 

4.      A Keresztény Testvérgyülekezetek népességének iskolai végzettségének szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Keresztény Testvérgyülekezetek

(%)

Más vallásúak

(%)

Felsőfokú

9,3%

12,6%

Posztliceális és mesteriskola

2,2%

2,7%

Líceum

19,5%

23,5%

Szakiskola, inasiskola

12,9%

13,8%

Általános iskola

31,7%

28,6%

Elemi Iskola

20,5%

15,0%

Kevesebb mint elemi iskola

3,8%

3,7%

Összesen

100,0%

100,0%

                       * a népszámlálási adatokból vett 10%-os minta szerint

 

 

5.      A Keresztény Testvérgyülekezetek népességének foglalkozási státusz szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Keresztény Testvérgyülekezetek

(%)

Más vallásúak

(%)

Foglalkoztatott

30,7%

40,5%

Munkanélküli

3,6%

3,6%

Tanuló, egyetemista

27,4%

17,8%

Nyugdíjas

14,2%

15,7%

Háztartásbeli

7,2%

6,8%

Eltartott

14,8%

13,1%

Más helyzet

2,1%

2,5%

Összesen

100,0%

100,0%

                                    * a népszámlálási adatokból vett 10%-os minta szerint

 

 

6.      A Keresztény Testvérgyülekezetek aktív népességének foglalkozási csoportok szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Keresztény Testvérgyülekezetek

Más vallásúak

Vezetők és törvényhozók

1,8%

2,2%

Szakértők és értelmiségiek

12,1%

13,4%

Technikusok és mesterek (termelésirányitók)

7,4%

7,5%

Közigazgatási hivatalnokok

2,5%

3,9%

Szolgáltatásbeli dolgozók

13,0%

14,2%

Mezőgazdaságban és erdészetben dolgozók

28,6%

22,4%

Szakmunkások

14,1%

15,9%

Gégpkezelők és szerelők

9,2%

8,8%

Szakképzetlen munkás

11,3%

11,6%

Összesen

100,0%

100,0%

               * a népszámlálási adatokból vett 10%-os minta szerint

 

A Keresztény Testvérgyülekezetek tagságának szociológiai jellemzői

 

·       A Keresztény Testvérgyülekezetek tagsága főleg a Kárpátokon túli területeken él.

·       Az ország teljes népességének etnikai összetételéhez képest a magyarok kisebb, a romák nagyobb arányban vannak jelen körükben.

·       Más vallásokhoz képest a Keresztény Testvérgyülekezetekben több a fiatal és a fiatal felnőtt.

·      A Keresztény Testvérgyülekezetek tagsága a más vallásúakhoz képest valamivel kevésbé iskolázott. Mind az egyetemi, mind líceumi végzettséggel rendelkezők aránya az átlagnál kisebb körükben.

·     A fiatalok nagyobb aránya a Keresztény Testvérgyülekezetek tagságának foglalkozási szerkezetében is tükröződik, a teljes népességhez képest a tanulók és egyetemisták aránya lényegesen magasabb körükben, míg a foglalkoztatottaké alacsonyabb.

·   Az iskolai végzettségnél látott sajátosságok a foglalkozás-szerkezetben is megmutatkoznak, a Keresztény Testvérgyülekezetek tagsága körében nagyobb a mezőgazdaságban és erdészetben dolgozók aránya, míg a magasabb státuszú foglalkozási csoportok az átagnál kisebb arányban vannak jelen.

Az adatlapot összeállította: Rácz Kardos Orsolya és Tinca Richárd