A romániai unitárius népesség szociodemográfiai jellemzői

1.      Az unitárius népesség megyék közötti megoszlása 2011-ben

 

Unitáriusok száma

Unitáriusok százalékos aránya

HARGITA

21 023

36,4

MAROS

12 200

21,2

KOVÁSZNA

8 682

15,1

KOLOZS

7 094

12,3

BRASSÓ

5 059

8,8

FEHÉR

1 492

2,6

SZEBEN

633

1,1

HUNYAD

513

0,9

BIHAR

280

0,5

TEMES

137

0,2

SZATMÁR

115

0,2

BUKAREST MUNICÍPIUM

103

0,2

ARAD

75

0,1

MÁRAMAROS

70

0,1

BESZTERCE-NASZÓD

55

0,1

SZILÁGY

46

0,1

PRAHOVA

18

0,0

KRASSÓ-SZÖRÉNY

11

0,0

BACAU

14

0,0

VALCEA

11

0,0

 ARGES

7

0,0

BUZAU

4

0,0

CONSTANTA

3

0,0

DAMBOVITA

3

0,0

GIURGIU

3

0,0

GORJ

6

0,0

IASI

5

0,0

ILFOV

4

0,0

MEHEDINTI

3

0,0

NEAMT

4

0,0

SUCEAVA

3

0,0

BOTOSANI

*

0,0

BRAILA

*

*

CALARASI

*

*

DOLJ

-

*

GALATI

*

*

IALOMITA

-

*

OLT

*

*

TELEORMAN

-

*

TULCEA

*

*

VASLUI

*

*

VRANCEA

-

*

ROMÁNIA

57 686

100.00

 

 

2.      Az unitárius népesség etnikai összetétele 2011-ben

 

Etnikum

Teljes népesség

Unitáriusok

Teljes népesség (%)

Unitáriusok

(%)

Román

16 792 868

1 044

83.5%

1.81

Magyar

1 227 623

55 794

6.1%

96.72

Roma

621 573

796

3.1%

1.38

Ukrán

50 920

*

0.3%

*

Német

36 042

27

0.2%

0.05

Török

27 698

-

0.1%

Lipován

23 487

3

0.1%

0.01

Tatár

20 282

-

0.1%

 -

Szerb

18 076

-

0.1%

 -

Szlovák

13 654

-

0.1%

 -

Bulgár

7 336

-

0.0%

 -

Horváth

5 408

-

0.0%

 -

Görög

3 668

*

0.0%

*

Olasz

3 203

*

0.0%

*

Zsidó

3 271

*

0.0%

*

Cseh

2 477

-

0.0%

 -

Lengyel

2 543

-

0.0%

 -

Kínai

2 017

-

0.0%

 -

Örmény

1 361

-

0.0%

Csángó

1 536

*

0.0%

*

Makedón

1 264

-

0.0%

 -

Más etnikum

18 524

4

0.1%

0.01

Nincs információ

1 236 810

12

6.1%

0.02

Összesen

20 121 641

57 686

100.0

 

 

3.      Az unitárius népesség korszerkezete 2011-ben

 

Korcsoportok

Unitáriusok

Más vallásúak

0-14 évesek

17,8%

21,3%

15-29 évesek

19,1%

20,5%

30-65 évesek

50,7%

47,7%

65 év fölöttiek

12,4%

10,4%

Összesen

100,0%

100,0%

 

 

4.      Az unitáriusok iskolai végzettség szerinti összetétele 2011-ben

 

Iskolai végzettség

Unitáriusok

Más vallásúak

Felsőfokú

10,6%

12,6%

Posztliceális és mesteriskola

3,3%

2,7%

Líceum

26,3%

23,5%

Szakiskola, inasiskola

15,6%

13,8%

Általános iskola

29,8%

28,7%

Elemi iskola

11,3%

15,1%

Kevesebb mint elemi

3,1%

3,7%

Összesen

100,0%

100,0%

 

 

5.      Az unitárius népesség foglalkozási státusz szerinti összetétele 2011-ben

  

Foglalkozási státusz

Unitáriusok

Más vallásúak

Foglalkoztatott

39,8%

40,5%

Munkanélküli

3,4%

3,6%

Tanuló, egyetemista

16,3%

17,9%

Nyugdíjas

18,8%

15,7%

Háztartásbeli

5,2%

6,8%

Eltartott

12,7%

13,1%

Más helyzet

3,7%

2,5%

Összesen

100,0%

100,0%

 

 

6.      Az unitárius népesség foglalkozási csoportok szerinti összetétele 2011-ben

  

Foglalkozás

Unitáriusok

Más vallásúak

Vezetők és törvényhozók

2,7%

2,2%

Szakértők és értelmiségiek

13,4%

13,4%

Tehnikusok és mesterek (termelésirányítók)

7,5%

7,5%

Közigazgatási hivatalnokok

3,7%

3,9%

Szolgáltatásbeli dolgozók

14,7%

14,2%

Mezőgazdaságban és erdészetben dolgozók

19,1%

22,5%

Szakmunkások

21,9%

15,8%

Gépkezelők és szerelők

8,4%

8,8%

Szakképzetlen munkás

8,6%

11,6%

Összesen

100,0%

100,0%

 

 

 

Az unitáriusok néhány szociodemográfiai jellemzője

·       Az unitáriusok főként Közép-Erdélyben élnek, az ország többi részében leginkább szórványban élnek, elvétve román megyékben is.

·       Szinte kizárólag magyar nemzetiségűek (97%-uk).

·       A más vallásúakhoz mérten az unitáriusok tagsága kissé elöregedettebb.

·   Iskolai végzettségüket tekintve a magyar és román népesség közötti eltérés mintázatát láthatjuk, a legmagasabb és legalacsonyabb végzettségű csoportok kisebb, a közepesek nagyobb arányban vannak jelen. 

 

Az adatlapot összeállította:

Pál Tímea Anna

Humánerőforrás-menedzsment, II. év