A romániai muzulmán népesség szociodemográfiai jellemzői

1.      A muzulmán népesség megyék közötti megoszlása 2011-ben

 

Muzulmánok száma

Muzulmánok százalékos aránya

COSTANTA

43 279

67,27

BUKAREST MUNICÍPIUM

9 037

14,05

TULCEA

3 290

5,11

ILFOV

1470

2,28

TEMES

1117

1,74

KOLOZS

973

1,51

IASI

677

1,05

CALARASI

614

0,95

PRAHOVA

376

0,58

DOLJ

304

0,47

BRASSÓ

230

0,36

BIHAR

228

0,35

BRAILA

225

0,35

ARGES

211

0,33

GALATI

194

0,30

MAROS

157

0,24

DAMBOVITA

147

0,23

ARAD

146

0,23

BACAU

134

0,21

GIURGIU

123

0,19

HUNYAD

116

0,18

IALOMITA

112

0,17

VALCEA

107

0,17

SZEBEN

105

0,16

BUZAU

85

0,13

SUCEAVA

81

0,13

NEAMT

72

0,11

TELEORMAN

70

0,11

VRANCEA

69

0,11

FEHÉR

64

0,10

MÁRAMAROS

58

0,09

BESZTERCE-NASZÓD

55

0,09

MEHEDINTI

55

0,09

OLT

55

0,09

BOTOSANI

53

0,08

GORJ

46

0,07

SZATMÁR

45

0,07

KRASSÓ-SZÖRÉNY

41

0,06

VASLUI

35

0,05

KOVÁSZNA

28

0,04

SZILÁGY

28

0,04

HARGITA

25

0,04

ROMÁNIA

64 337

100,00

 

 

2.      A muzulmán népesség etnikai összetétele 2011-ben

 

Etnikum

Teljes népesség

Muzulmánok

Teljes népesség (%)

Muzulmánok

(%)

Román

16 792 868

6 281

83,5

9,8

Magyar

1 227 623

86

6,1

0,1

Roma

621 573

3 356

3,1

5,2

Ukrán

50 920

10

0,3

0,0

Német

36 042

25

0,2

0,0

Török

27 698

26 903

0,1

41,8

Lipován

23 487

21

0,1

0,0

Tatár

20 282

20 060

0,1

31,2

Szerb

18 076

24

0,1

0,0

Szlovák

13 654

0

0,1

0,0

Bulgár

7 336

6

0,0

0,0

Horváth

5 408

0

0,0

0,0

Görög

3 668

10

0,0

0,0

Olasz

3 203

0

0,0

0,0

Zsidó

3 271

58

0,0

0,1

Cseh

2 477

0

0,0

0,0

Lengyel

2 543

0

0,0

0,0

Kínai

2 017

10

0,0

0,0

Örmény

1361

0

0,0

0,0

Csángó

1536

141

0,0

0,2

Makedón

1264

16

0,0

0,0

Más etnikum

18 524

6 906

0,1

10,7

Nincs információ

1 236 810

417

6,1

0,6

Összesen

20 121 641

64 337

100,0

100,0

 

 

3.      A muzulmán népesség korszerkezete 2011-ben*

 

 

Muzulmánok (%)

Más vallásúak (%)

0-14 évesek

27,8

21,3

15-29 évesek

20,2

20,5

30-65 évesek

45,2

47,7

65 év fölöttiek

6,8

10,5

Összesen

100

100

              *a népszámlálási adatbázisból vett 10%-os minta szerint

 

 

4.      A muzulmán népesség iskolai végzettség szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Muzulmánok (%)

Más vallásúak (%)

Felsőfokú

13,4

12,6

Posztliceális és mesteriskola

1,6

2,7

Líceum

22,3

23,5

Szakiskola, inasiskola

5,4

13,9

Általános iskola

23,4

28,7

Elemi Iskola

19,2

15

Kevesebb mint elemi iskola

14,7

3,7

Összesen

100

100

                  *a népszámlálási adatbázisból vett 10%-os minta szerint

 

 

5.      A muzulmán népesség foglalkozási státusz szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Muzulmánok (%)

Más vallásúak (%)

Foglalkoztatott

28,1

40,5

Munkanélküli

5,1

3,6

Tanuló, egyetemista

18,4

17,8

Nyugdíjas

10,4

15,8

Háztartásbeli

11,8

6,7

Eltartott

21,8

13,1

Más helyzet

4,5

2,5

Összesen

100

100

                              *a népszámlálási adatbázisból vett 10%-os minta szerint

 

 

6.      A muzulmán aktív népesség foglalkozási csoportok szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Muzulmánok (%)

Más vallásúak (%)

Vezetők és törvényhozók

7,7

2,2

Szakértők és értelmiségiek

14,1

13,4

Technikusok és mesterek (termelésirányitók)

12

7,5

Közigazgatási hivatalnokok

3,5

3,9

Szolgáltatásbeli dolgozók

22,2

14,2

Mezőgazdaságban és erdészetben dolgozók

4,6

22,5

Szakmunkások

13,7

15,9

Gépkezelők és szerelők

11,8

8,8

Szakképzetlen munkás

10,3

11,6

Összesen

100

100

                             *a népszámlálási adatbázisból vett 10%-os minta szerint

 

A muzulmán népesség fontosabb jellemzői:

·       Romániában a muzulmán vallásúak többsége Dobrudzsában él.

·       A muzulmánok 41,8 százaléka török, 31,2 százaléka pedig tatár nemzetiségű. Jelentős számban vannak azonban ezek mellett román (9,76 százalék) és romak (5.22 százalék) muzulmánok is.

·       Korösszetételét tekintve a muzulmán népesség fiatalabb, mint a más vallásúaké.

·       Bár a felsőfokú végzettségűek valamivel nagyobb arányban vannak körükben, mint a teljes népességben, összességében azonban jelentősen alacsonyabb iskolázottságúak: az általános és elemi iskolai végzettségűek aránya lényegesen magasabb körükben, mint a más vallásúak esetében.

·       A háztartásbeliek és az eltartottak nagyobb arányban vannak jelen a muzulmánok körében, a nyugdíjasok viszont 5,4 százalékkal kevesebben vannak.

·       Jelentősen felülreprezentáltak körükben a vezetők és a törvényhozók, és magasabb a technikusok-mesterek, valamint a szolgáltatásban dolgozók aránya is. Ezzel szemben a mezőgazdaságban és erdészetben dolgozók aránya alacsonyabb, mint a más vallásúaknál.

Az adatlapot összeállította: Kónya Csilla