A romániai református népesség szociodemográfiai jellemzői

1.      A református népesség megyék közötti megoszlása 2011-ben

 

 

Reformátusok száma

Reformátusok százalékos aránya

MAROS

138 129

23.0

BIHAR

95 250

15.9

KOLOZS

73 669

12.3

KOVÁSZNA

67 791

11.3

SZATMÁR

60 343

10.0

SZILÁGY

42 128

7.0

HARGITA

36 760

6.1

MÁRAMAROS

16 246

2.7

BESZTERCE-NASZÓD

11 675

1.9

BRASSÓ

11 426

1.9

FEHÉR

11 080

1.8

ARAD

9 811

1.6

TEMES

9 372

1.6

HUNYAD

7 730

1.3

SZEBEN

5 800

1.0

BUKAREST MUNICÍPIUM

1291

0.2

KRASSÓ-SZÖRÉNY

957

0.2

CONSTANTA

151

0.0

PRAHOVA

132

0.0

BACAU

116

0.0

SUCEAVA

109

0.0

ILFOV

94

0.0

ARGES

93

0.0

GALATI

81

0.0

IASI

76

0.0

DAMBOVITA

71

0.0

VALCEA

61

0.0

GORJ

60

0.0

MEHEDINTI

57

0.0

NEAMT

51

0.0

DOLJ

47

0.0

GIURGIU

41

0.0

BUZAU

32

0.0

IALOMITA

28

0.0

TELEORMAN

27

0.0

BOTOSANI

26

0.0

VRANCEA

26

0.0

OLT

24

0.0

BRAILA

20

0.0

TULCEA

20

0.0

CALARASI

19

0.0

VASLUI

12

0.0

ROMÁNIA

600 932

100

 

 

2.      A református népesség etnikai összetétele 2011-ben

 

Etnikum

Teljes népesség

Reformátusok

Teljes népesség

(%)

Reformátusok

(%)

Román

16 792 868

19802

83.5

3.3

Magyar

1 227 623

563611

6.1

93.8

Roma

621 573

16487

3.1

2.7

Ukrán

50 920

41

0.3

0.0

Német

36 042

520

0.2

0.1

Török

27 698

-

0.1

0.0

Lipován

23 487

4

0.1

0.0

Tatár

20 282

*

0.1

0.0

Szerb

18 076

10

0.1

0.0

Szlovák

13 654

51

0.1

0.0

Bulgár

7 336

7

0

0.0

Horváth

5 408

*

0

0.0

Görög

3 668

7

0

0.0

Olasz

3 203

12

0

0.0

Zsidó

3 271

18

0

0.0

Cseh

2 477

87

0

0.0

Lengyel

2 543

4

0

0.0

Kínai

2 017

-

0

0.0

Örmény

1361

7

0

0.0

Csángó

1536

4

0

0.0

Makedón

1264

-

0

0.0

Más etnikum

18 524

91

0.1

0.0

Nincs információ

1 236 810

166

6.1

0.0

Összesen

20 121 641

600 932

100

100.0

 

 

3.      A református népesség korszerkezete 2011-ben*

 

 

Reformátusok

(%)

Más vallásúak

(%)

0-14 évesek

18.0%

21.4%

15-29 évesek

19.6%

20.6%

30-65 évesek

50.3%

47.6%

65 év fölöttiek

12.1%

10.4%

Összesen

100.0%

100.0%

                    * a népszámlálási adatbázisból vett 10%-os minta szerint

 

 

4.      A református népesség iskolai végzettség szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Reformátusok

(%)

Más vallásúak

(%)

Felsőfokú

9.4%

12.7%

Posztliceális és mesteriskola

2.7%

2.7%

Líceum

25.4%

23.4%

Szakiskola, inasiskola

16.3%

13.8%

Általános iskola

30.7%

28.6%

Elemi iskola

12.4%

15.1%

Kevesebb mint elemi iskola

3.0%

3.7%

Összesen

100.0%

100.0%

                             *a népszámlálási adatbázisból vett 10%-os minta szerint

 

 

5.      A református népesség foglalkozási státusz szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Reformátusok

(%)

Más vallásúak

(%)

Foglalkoztatott

40.4%

40.5%

Munkanélküli

3.3%

3.6%

Tanuló, egyetemista

16.1%

17.9%

Nyugdíjas

19.4%

15.6%

Háztartásbeli

5.6%

6.8%

Eltartott

11.6%

13.2%

Más helyzet

3.4%

2.4%

Összesen

100.0%

100.0%

                                    *a népszámlálási adatbázisból vett 10%-os minta szerint

 

 

6.      A református aktív népesség foglalkozási csoportok szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Reformátusok

Más vallásúak

Vezetők és törvényhozók

1.8%

2.2%

Szakértők és értelmiségiek

11.5%

13.5%

Tehnikusok és mesterek (termelésirányítók)

6.4%

7.5%

Közigazgatási hivatalnokok

3.6%

3.9%

Szolgáltatásbeli dolgozók

14.6%

14.2%

Mezőgazdaságban és erdészetben dolgozók

17.3%

22.6%

Szakmunkások

23.1%

15.7%

Gépkezelők és szerelők

10.8%

8.7%

Szakképzetlen munkás

10.9%

11.6%

Összesen

100.0%

100.0%

                   *a népszámlálási adatbázisból vett 10%-os minta szerint

 

 

A reformátusok általános jellemzői

 

·       Romániában reformátusok szinte kizárólag csak Erdélyben élnek, azon belül pedig legtöbben Maros és Bihar megyékben.

·       A Romániában élő reformtások túlnyomó többsége, 93.8 százaléka magyar nemzetiségű, mellettük azonban nem elhanyagolható számú román és roma is reformátusnak vallotta magát.

·       A legfiatalabb korosztályban a reformátusok aránya kisebb, mint a más vallásúaké, 18,0 százalék a 21,4 százalékhoz képest. Ezzel ellentétben viszont az idősebb korosztályhoz tartozók nagyobb arányban vannak jelen, a reformátusok 12,1 százaléka 65 év fölötti, míg a más vallásúaknak csak 10,4 százaléka.

·       Az iskolai végzettséget tekintve a legmagasabb és legalacsonyabb képzettségű csoportok a reformátusok körében kisebb arányban vannak jelen, mint a más vallásúak körében, míg a közepes végzettségűek (líceum, szakiskola, inasiskola, általános iskola) körében magasabb a reformátusok aránya.

·       A foglalkozási státuszt tekintve reformátusok és nem reformátusok között nincs jelentős különbség. A foglalkozási csoportok tekintetében viszont már jelentős eltérést találunk, más vallásúakhoz képest a reformtások kisebb arányban dolgoznak mezőgazdaságban és erdészetben, de nagyobb arányban szakmunkások.

 

Az adatlapot összeállította: Bagoly Beáta