A romániai Jehova Tanúi népességének szociodemográfiai jellemzői

 

1. Jehova Tanúinak megyék közötti megoszlása 2011-ben

 

 

Jehova Tanúinak száma

Jehova Tanúinak százalékos aránya

MAROS

6981

14,0

MÁRAMAROS

5960

12,0

KOLOZS

5783

11,6

SZATMÁR

3841

7,7

BRASSÓ

2455

4,9

HUNYAD

2389

4,8

SZILÁGY

1838

3,7

BUKAREST MUNICÍPIUM

1794

3,6

FEHÉR

1736

3,5

HARGITA

1724

3,5

SUCEAVA

1616

3,2

BESZTERCE-NASZÓD

1612

3,2

TEMES

1330

2,7

BIHAR

1283

2,6

KOVÁSZNA

1265

2,5

ARAD

1041

2,1

SZEBEN

933

1,9

IASI

632

1,3

BOTOSANI

591

1,2

BACAU

446

0,9

DOLJ

411

0,8

ILFOV

370

0,7

CONSTANTA

298

0,6

GORJ

287

0,6

PRAHOVA

284

0,6

KRASSÓ-SZÖRÉNY

238

0,5

VASLUI

225

0,5

GALATI

224

0,4

TELEORMAN

214

0,4

VRANCEA

213

0,4

OLT

208

0,4

ARGES

202

0,4

NEAMT

188

0,4

DAMBOVITA

176

0,4

MEHEDINTI

170

0,3

GIURGIU

156

0,3

CALARASI

151

0,3

BRAILA

132

0,3

VALCEA

131

0,3

IALOMITA

110

0,2

BUZAU

108

0,2

TULCEA

74

0,1

ROMÁNIA

49820

100

 

 

2.      Jehova Tanúi etnikai hovatartozásuk szerint 2011-ben

 

 

Etnikum

Teljes népesség

Jehova Tanúi

Teljes népesség (%)

Jehova Tanúi (%)

Román

16792868

35477

83,5

71,2

Magyar

1227623

11322

6,1

22,7

Roma

621573

1818

3,1

3,6

Ukrán

50920

850

0,3

1,7

Német

36042

84

0,2

0,2

Török

27698

*

0,1

0,0

Lipován

23487

24

0,1

0,0

Tatár

20282

-

0,1

0,0

Szerb

18076

20

0,1

0,0

Szlovák

13654

18

0,1

0,0

Bulgár

7336

7

0,0

0,0

Horváth

5408

-

0,0

0,0

Görög

3668

-

0,0

0,0

Olasz

3203

67

0,0

0,1

Zsidó

3271

10

0,0

0,0

Cseh

2477

5

0,0

0,0

Lengyel

2543

*

0,0

0,0

Kínai

2017

*

0,0

0,0

Örmény

1361

*

0,0

0,0

Csángó

1536

5

0,0

0,0

Makedón

1264

-

0,0

0,0

Más etnikum

18524

40

0,1

0,1

Nincs információ

1236810

69

6,1

0,1

Összesen

20121641

49816

100,0

100,0

 

 

 

3.      A Jehova Tanúi népességének korszerkezete 2011-ben*

 

Jehova Tanúi (%)

Más vallásúak (%)

0-14 évesek

16,0%

21,3%

15-29 évesek

18,3%

20,5%

30-65 évesek

50,8%

47,7%

65 év fölöttiek

14,9%

10,4%

Összesen

100,0%

100,0%

 

*a népszámlálási adatból vett 10%-os minta szerint

 

 

4.    A Jehova Tanúi népességének iskolai végzettség szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Jehova Tanúi (%)

Más vallásúak (%)

Felsőfokú

5,7%

12,6%

Posztliceális és mesteriskola

2,3%

2,7%

Líceum

23,6%

23,5%

Szakiskola, inasiskola

15,4%

13,8%

Általános iskola

34,1%

28,6%

Elemi Iskola

15,8%

15,1%

Kevesebb mint elemi iskola

3,1%

3,7%

Összesen

100,0%

100,0%

 

*a népszámlálási adatból vett 10%-os minta szerint

 

 

5.      A Jehova Tanúi népességének foglalkozási státusz szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Jehova Tanúi (%)

Más vallásúak (%)

Foglalkoztatott

36,3%

40,5%

Munkanélküli

3,8%

3,6%

Tanuló, egyetemista

16,7%

17,9%

Nyugdíjas

23,3%

15,7%

Háztartásbeli

9,2%

6,7%

Eltartott

8,7%

13,1%

Más helyzet

2,1%

2,5%

Összesen

100,0%

100,0%

 

*a népszámlálási adatból vett 10%-os minta szerint


 

6.   A Jehova Tanúi aktív népességének foglalkozási csoportok szerinti összetétele 2011-ben*

 

 

Jehova Tanúi

Más vallásúak

Vezetők és törvényhozók

0,9%

2,2%

Szakértők és értelmiségiek

7,6%

13,4%

Technikusok és mesterek (termelésirányitók)

6,0%

7,5%

Közigazgatási hivatalnokok

5,1%

3,9%

Szolgáltatásbéli dolgozók

15,9%

14,2%

Mezőgazdaságban és erdészetben dolgozók

20,9%

22,5%

Szakmunkások

21,8%

15,9%

Gépkezelők és szerelők

9,9%

8,8%

Szakképzetlen munkás

11,8%

11,6%

Összesen

100,0%

100,0%

 

 

Az adatokból levonható következtetések

  • Jehova Tanúi Romániában az Észak- és Közép-Erdélyi megyékben élnek legnagyobb arányban.
  • Országos arányukhoz mérten a magyarok nagymértékben felülreprezentáltak Jehova Tanúi körében, majdnem 23 százalékuk magyar nemzetiségű, míg összesen a magyarok alig 6 százalékát képezik az ország lakosságának. Ugyancsak jelentősen felülreprezentáltak az ukrán kisebbséghez tartozók is, kisebb mértékben a romák is.
  • Más vallásúakhoz mérten Jehova Tanúinak tagsága idősebb: a fiatalok kisebb, idősek nagyobb arányban vannak jelen körükben.
  • Iskolai végzettségüket tekintve Jehova Tanúi a más vallásúakhoz képest valamivel kevésbé iskolázottak. A legjelentősebb eltérést az általános iskolai végzetséggel rendelkezőknél és a felsőfokú végzetségűek esetében találjuk: míg az előbbiek nagyobb, az utóbbiak kisebb arányban vannak jelen körükben, mint a más vallásúak esetében.
  • Az idősek nagyobb arányú jelenléte Jehova Tanúinak foglalkozási szerkezetében is tükröződik, a nyugdíjasok aránya lényegesen magasabb körükben, míg a foglalkoztatottaké és a tanulóké/egyetemistáké alacsonyabb. A háztartásbeliek nagyobb, az eltartottak viszont kisebb arányban vannak jelen, mint a más vallásúak körében.
  • A magasabb státuszú foglalkozási csoportok tagjai az országoshoz képest kisebb arányban vannak jelen a Tanúk körében, a szakmunkások viszont nagyobb arányban. Az alacsonyabb státuszú csoportokban nincs eltérés Jehova Tanúi és a többiek között.